Landscape-Mindscape

Dette prosjektet består av en serie oljemaleri. Verkene beveger seg mellom mennesker og sted. Det handler om stemning, følelser og opplevelser i det indre møtet med det ytre, på en måte som visker ut grensen mellom dem.

Fotograf: Thor Brødreskift