Group Exhibitions

Antagelser/ Assumptions

F1503

Utstillingen ”Antagelser/ Assumptions” består av verk fra en norsk og tre utenlandske kunstnere som belyser våre forestillinger om ”De Andre”: Soody Sharifi (Iran), Jone Skjensvold,(Norge), Kwestan Jamal Bawan (Nord- Irak/ Kurdistan) og Doris Salcedo (Colombia). Kurator: Grethe Hald. I sine prosjekter undersøker Kwestan Jamal Bawan stedet sett ut fra to perspektiv: Norge og Kurdistan. Det handler om to forskjellige [...]