Projects

Land-, Mind-, Artscape

artscape05

I de siste årene har jeg jobbet med et prosjekt som undersøker jeg stedet sett ut fra to perspektiv: Norge og Kurdistan. Det kommer til å handle om to forskjellige syn på stedet og landskapet, men også om rommet i mellom: reisen. Mine visuelle refleksjoner refererer både til kunstneriske tradisjoner og samfunnsmessige implikasjoner. Jeg har [...]

Å finne sted – 2010

finnested23

Hva er et sted? Hvilken mening har det? Hvordan blir et sted til? Vanligvis er det antropologer, filosofer og samfunnsvitere som stiller slike spørsmål. ”Å finne sted” er et prosjekt hvor jeg forsøker å nærme meg temaet med kunstens hjelp. Det handler om ”det skapte stedet”, om forskjellige syn på stedet og landskapet rundt, men [...]

Spor i steinene – 2006

stein01

Stein er som vitne til våre liv. Av steinens historie kan vi lese mange bilder av våre liv. Fjellet er fullt av historier og bilder som er tegnet på fjellveggene og på de store steinene som finnes inne i hulefjell: det er spor som forteller oss historier om mennesker som levde der for tusenvis av [...]